JUDr. Miroslav Radačovský

Slováci a Slovenky, hlavu hore!

Záleží len na nás, ako voľby dopadnú. Preto nezabudnite ísť v sobotu 25. mája 2019 k volebným urnám odovzdať to najdôležitejšie – váš hlas!

Kto som

Som bývalý sudca so 40-ročnou praxou a študoval som na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach, maturoval som v Sabinove. Narodil som sa v obci Ľutina v okrese Sabinov. Som Slovák, pokrstený, 42 rokov ženatý, otec dvoch vysokoškolsky vzdelaných synov, starý otec.

Prečo kandidujem

Rozhodol som sa z jednoduchého dôvodu. Som právnik, ktorý si ctí svoju profesiu a ctí vôľu občanov, vyjadrených v slobodných voľbách.

Môj postoj k Európskej únii

Slováci a Slovensko musia mať miesto v Európe so svojím vlastným suverénnym štátom a nemôžu byť v područí nejakého superštátu.

Moje pôsobenie v EP

Všeobecnú obhajobu záujmov Slovenskej republiky. Ochrana európskych hodnôt, princípov života a historických tradícií Slovenska.

Osobný profil

Do povedomia občanov, médií a vôbec širokej verejnosti a to v pozitívnom ale aj v negatívnom zmysle som sa dostal v súvislosti s rozhodovaním náročného pozemkového sporu prezidenta SR, Andreja Kisku. Tým, že som rozhodol v neprospech prezidenta SR a došlo vďaka tomu k ďalším zisteniam protiprávneho konania tzv. pozemkovej mafie pod Tatrami, ma mnohí považovali a považujú priam za hrdinu.

Avšak mnohí ma za to priam nenávidia, špinia, vyhrážali sa mi a vyhrážajú. Aj napriek tomu, že išlo o, predovšetkým, psychicky náročné pojednávanie, pod silnými mediálnymi a inými tlakmi, necítim sa byť akýmsi hrdinom.

„Ak by som povedal, že nie som schopný zastupovať záujmy svojej vlasti v zahraničí – klamal by som.“