O mne

Môj príbeh

Toto je stručný popis môjho profesionálneho a rodinného profilu, súkromného života, avšak verím a spolieham sa na tých, s ktorými som prišiel do kontaktu a ktorí ma osobne poznajú. Len tí môžu posúdiť a povedať, že to, čo uvádzam, je skutočnou pravdou od začiatku do konca.

Do povedomia občanov, médií a vôbec širokej verejnosti a to v pozitívnom ale aj v negatívnom zmysle som sa dostal v súvislosti s rozhodovaním náročného pozemkového sporu prezidenta SR, Andreja Kisku. Tým, že som rozhodol v neprospech prezidenta SR a došlo vďaka tomu k ďalším zisteniam protiprávneho konania tzv. pozemkovej mafie pod Tatrami, ma mnohí považovali a považujú priam za hrdinu. Avšak mnohí ma za to priam nenávidia, špinia, vyhrážali sa mi a vyhrážajú. Aj napriek tomu, že išlo o, predovšetkým, psychicky náročné pojednávanie, pod silnými mediálnymi a inými tlakmi, necítim sa byť akýmsi hrdinom.

Rozhodol som vo veci nie ako Radačovský, rozhodol som ako sudca Slovenskej republiky, spravodlivo a v súlade so zákonom. Niekedy je mi trošku aj ľúto, že moje dlhoročné pôsobenie v justícii je vnímané len cez tento prípad. Rozhodoval som aj iné náročné spory z oblasti rôznych odvetví práva, či už z práva trestného, občianskeho, rodinného, pracovného, obchodného, v spotrebiteľských veciach, pretože nebol som jednostranne zameraným sudcom na určitú oblasť práva. Za takejto situácie detailne poznám život a problémy občanov SR.

Som absolventom Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, maturoval som v Sabinove. Narodil som sa v obci Ľutina v okrese Sabinov. Som Slovák, pokrstený, 42 rokov ženatý, otec 2 vysokoškolsky vzdelaných synov, starý otec. Manželka je výsluhová dôchodkyňa, vysokoškolsky vzdelaná, celý profesionálny život slúžila v ozbrojenom zbore Slovenskej republiky. Pracoval som na Okresnom súde v Prešove, Krajskom súde v Košiciach a na Okresnom súde v Poprade.
 

Vo funkcii sudcu SR som pôsobil 37 rokov a 214 dní. Okrem niekoľkých blokových pokút za nepatrné prekročenie rýchlosti nedopustil som sa žiadneho trestného činu ani iného protispoločenského konania, čo je zrejmé z môjho výpisu a odpisu z registra trestov. Nesplácam žiadny úver, leasing, nič nikomu nedlhujem vo forme finančnej alebo majetkovej. Nikdy s nikým som nebol v súdnom spore. Finančné ani iné majetkové problémy nemajú ani moji najbližší.

Chovám pre vlastné potešenie a psychickú pohodu seba a svojej rodiny jazdecké kone. Starám sa o ne s manželkou sám, bez cudzej pomoci, pretože to relaxačne na nás dobre pôsobí. Máme taktiež veľkého psa, plemeno moskovský strážny pes, volá sa Ruslan. Teda, poznám čiastočne aj fyzickú prácu poľnohospodárov, viem kosiť klasickou kosou, ba dokonca ju aj naklepať, hrabať seno, ba aj asistovať pri podkúvaní koní. Jazdím na koni, plávam, hrám tenis, už nelyžujem.

Absolvoval som vojenskú základnú službu, som dôstojníkom v zálohe. Moje nedostatky spočívajú v tom, že neovládam domáce práce, neviem variť, prať, žehliť. Mojím neduhom je tiež to, že dosť fajčím, čo mi je rodinou vytýkané. Prejavuje sa u mňa možno niekedy až emočne proslovenské a proslovanské cítenie, pretože je to u mňa dané geneticky, výchovou svojich rodičov, starých rodičov a prarodičov. V tomto duchu takúto genetickú výbavu po mne prevzali aj moji dvaja synovia a verím, že aj moji vnuci a ďalšie pokolenie.

„Prejavuje sa u mňa možno niekedy až emočne proslovenské a proslovanské cítenie, pretože je to u mňa dané geneticky, výchovou svojich rodičov, starých rodičov a prarodičov.“