Prečo kandidujem

Prečo som sa rozhodol kandidovať

Som exsudca a kandidát na poslanca Európskeho parlamentu

• Prečo som sa rozhodol kandidovať do EP ako nominant ĽSNS?

Rozhodol som sa z jednoduchého dôvodu. Viac ako 200 000 voličov, teda občanov SR, prostredníctvom tejto parlamentnej strany ma oslovilo, aby som zastupoval a obhajoval záujmy SR v Európskom parlamente. Som právnik, ktorý si ctí svoju profesiu a ctí vôľu občanov, vyjadrených v demokratických a slobodných voľbách.

Spreneveril by som sa svojej profesii, keby som takto prejavenú dôveru a ponúknutú službu odmietol. Neviem si predstaviť, aký relevantný dôvod prípadného odmietnutia by som uviedol. Nie som schopný zastupovať záujmy svojej vlasti v zahraničí? Klamal by som. Tváriť sa, že som chorý a nevládzem? Klamal by som. Povedať nechce sa mi! To by bolo neetické a v rozpore s mojou profesiou.

• Čo sa mi páči na Ľudovej strane Naše Slovensko?

Som nestranícky kandidát a neprislúcha mi hodnotiť politickú činnosť tejto silnej politickej strany ako takej. Vzhľadom na to, že som silným odporcom vojnových konfliktov, rozdeľovanie Európy raketovými základňami na východnú a západnú, vzhľadom na silné slovenské a proslovanské cítenie, je mi na tejto strane sympatické, že ĽSNS ako jediná relevantná politická parlamentná strana presadzuje mier v Európe, odstránenie cudzích vojsk a raketových základní z územia Slovenska a vôbec z Európy, stiahnutie vojsk z ruských hraníc, teda demilitarizáciu Európy.

Uvedomujem si, poukazujúc na historické skutočnosti, aké následky z minulosti mala militarizácia Európy a jej rozdeľovanie na východ a západ. Milióny mŕtvych žien a detí v troskách Leningradu, Berlína, Stalingradu a Drážďan, milióny mŕtvych žien a detí rôznych národov a národností, rôznych vierovyznaní v koncentračných táboroch. Zabíjanie mužov, žien a detí z princípu nenávidím, nech by to bolo z akéhokoľvek dôvodu. Taký dôvod totiž neexistuje. Tvrdím, že všetky spory je možné riešiť na základe priateľstva, dialógu, vzájomnej pomoci a ekonomickej spolupráce.

• Môj postoj k Európskej únii

Európska únia ako spoločenstvo národných štátov existuje a Slovensko je jej členom. Toto je reaálna skutočnosť. Tvrdím, že pokiaľ sa EÚ nevráti k pôvodnému účelu jej vzniku, pokiaľ sa nereformuje na spoločenstvo rovnocenných národných štátov, bude to viesť k snahám jednotlivých štátov na vystúpenie z EÚ a v konečnom dôsledku aj k možnému jej zániku.

Nie je predsa akceptovateľné, aby eurobyrokrati, vedení Nemeckom a Francúzskom, sa usilovali o vytvorenie nimi riadeného superštátu, kde len oni a nikto iný, budú rozhodovať o Slovensku a Slovákoch. Slováci a Slovensko musia mať miesto v Európe so svojím vlastným suverénnym štátom a nemôžu byť v područí nejakého superštátu. Nemôžeme byť v Európe poslušným služobníctvom, ale rovnocenným a hrdým Slovenskom.

• Akými problémami sa chcem po prípadnom zvolení do EP zaoberať

Svoju prípadnú účasť v EP by som rozdelil na dve oblasti možného pôsobenia v EÚ.

Všeobecnú obhajobu záujmov Slovenskej republiky. Ochrana európskych hodnôt, princípov života a historických tradícií Slovenska. Ochrana tradičnej rodiny a ochrana pred nelegálnym prienikom nepriateľských náboženstiev a kultúr, ohrozujúcich tradičné hodnoty našej vlasti. Presadzovať slovenskú hrdosť a slovanskú spolupatričnosť.

Pokiaľ sa týka konkrétnych problémov, bezprostredne sa dotýkajúcich života a predovšetkým sociálneho postavenia občanov, hodlám otvoriť aj v možnej spolupráci s inými europoslancami, prípadne v rámci silne sa formujúcich pronárodných frakcií, témy ako minimálny európsky dôchodok, ochrana práv maloletých detí a sociálneho postavenia rodín, otvorením témy o minimálnom európskom rodinnom prídavku. Zaoberať sa zvýšenou ochranou práv spotrebiteľov a to spotrebiteľov starších, v dôchodkovom veku.

Je pre mňa inšpirujúce, že aj iní kandidáti na post EP, si tieto témy osvojili, čo dáva reálny predpoklad na to, že v prípade zvolenia do europarlamentu sa tieto primárne problémy starších ľudí, matiek a detí dajú reálne riešiť.

• Životné a profesionálne skúsenosti, ktoré chcem využiť v prípade, že budem zvolený do EP

Štyri desaťročia som pôsobil v justícii ako sudca a rozhodoval v mene SR. Som presvedčený, že budem vedieť aj najbližších 5 rokov rozhodovať, pokiaľ budem zvolený, nielen v mene, ale aj za Slovenskú republiku. Je logické, a nie samochválením sa, že z toho dôdovu poznám viac ako ktokoľvek iný, skutočné problémy ľudí, ich životné osudy, problémy rodín, problémy maloletých detí, pracovné problémy, problémy životné a podobne. Viem, čo je to pocit bezmocnosti občana, pocit zúfalstva, pocit nespravodlivosti, pretože som sa celý profesionálny život s takýmito problémami zaoberal a riešil som ich.

Neviem a nebudem veci riešiť kričaním, osočovaním iného, bitím sa do pŕs a populistickým vykrikovaním bez reálneho výsledku. Takýto spôsob prezentácie je síce zaujímavý, možno aj pre niekoho lákavý, ale v konečnom výsledku bezvýznamný.

V prípade zvolenia chcem, aby ma v EP vnímali ako dlhoročného sudcu SR, ako slušného a hrdého príslušníka slovenského národa a odborne fundovaného zástupcu Slovenska, Slovákov a Slovenskej republiky.

„Nemôžeme byť v Európe poslušným služobníctvom, ale rovnocenným a hrdým Slovenskom.“